Uredba o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore
Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (vulkanit) lokaliteta „Piševska rijeka 1” opština Andrijevica
Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Plav, Berane, Pljevlja, Gusinje, Kolašin, Petnjica, Rožaje, Bijelo Polje i Žabljak (sanitarna sječa u 2024. godini)
Odluka o davanju šuma u državnoj svojini na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Rožaje, Berane, Žabljak, Kolašin, Plužine, Bijelo Polje, Andrijevica, Podgorica, Danilovgrad, Nikšić, Plav, Šavnik i Petnjica u 2024. godini
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku oslobađanja od plaćanja poreza na dodatu vrijednost investitora i isporuku određenih proizvoda i usluga
Pravilnik o načinu, sadržaju i rokovima dostavljanja finansijskih izvještaja u javnom sektoru
Rješenje o određivanju, razrješenju, imenovanju, prestanku i postavljenju (Direktorat za finansijski sistem i koordinaciju politika; Direktorat za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije; Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju; Direktorat za evropsku teritorijalnu saradnju; Direktorat za informisanje javnosti o EZ i procesu pristupanja EU; Direktorat za koordinaciju finansijske podrške EU; Direktorat za planiranje prostora; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama; Uprava za igre na sreću; Ministarstvo finansija; Direktorat za pristup i politiku tržišta rada; Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo energetike i rudarstva; Direktorat za geologiju i rudarstvo; Ministarstvo kulture i medija; Direktorat za mlade i saradnju sa NVO)

Izvor: sajt Službenog lista CG