Program monitoringa površinskih i podzemnih voda za 2024. godinu
Pravilnik o osnovnim zahtjevima za medicinska sredstva
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje
Rješenje o upisu u Registar političkih partija promjene činjenice o izmjeni statuta, političke partije „Demokratska partija socijalista Crne Gore”
Odluka o prestanku sudijske funkcije sudiji Osnovnog suda u Podgorici (broj: 01-229/24-1)
Odluke o izboru predsjednika i sudije (Osnovni sud u Nikiću; Osnovni sud u Danilovgradu; Viši sud za prekršaje Crne Gore)
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti
Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za građevinarstvo i industriju građevinskog materijala
Rješenja o imenovanju i određivanju (Ministarstvo zdravlja; Direktorat za digitalno zdravlje; Pregovarački tim za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji)

Izvor: sajt Službenog lista CG