Ukazi o dodeli (Zoranu Kaleziću orden Crnogorske zastave II stepena; Peteru Lundberg-u orden Crnogorske zastave II stepena; Luki Vučkoviću medalja za hrabrost; Edinu Šehiću medalja za hrabrost)
Odluka o izboru vrhovnog državnog tužioca Crne Gore
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u KO Vladoš na teritoriji opštine Kolašin radi rekonstrukcije regionalnog puta R-13, dionica Kolašin Mateševo
Odluka o obrazovanju Savjeta za podsticanje daljeg razvoja i primjene medijacije i drugih načina alternativnog rješavanja sporova
Statut Društva sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga „Montenegro Bonus” Cetinje
Naredba o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja i širenja određenih štetnih organizama
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imunoprofilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti
Program obaveznih imunizacija stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti na teritoriji Crne Gore za 2024. godinu
Rješenje kojim se utvrđuje nepokretnom dobru Kuća Vujovića, status nepokretnog kulturnog dobra od lokalnog značaja
Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Izvor: sajt Službenog lista CG