Uredba o zvanjima i zaradi vojno-diplomatskih predstavnika, lica upućenih na rad u međunarodnim organizacijama i administrativno-tehničkog osoblja
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Topolica III“, opština Bar
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Pravilnik o sadržaju i načinu obilježavanja pakovanja veterinarskog lijeka i sadržaju uputstva za veterinarski lijek
Pravilnik o metodama kontrole rezidua u životinjama i proizvodima životinjskog porijekla
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG

Izvor: sajt Službenog lista CG