Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti opštini Bar radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice radnog naziva „Ulica Tb4“
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Kotor radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Herceg Novi radi otuđenja nepokretnosti
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju dijela Mješovite komisije za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve
Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje parkovske površine sa pratećim sadržajem
Rješenja o prestanku, razrješenju, imenovanju, određivanju i postavljenju (Ministarstvo ekonomskog razvoja; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Međunarodni žiri za dodjelu Njegoševe nagrade; Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma; Agencija za nadzor osiguranja; Državni arhiv)

Izvor: sajt Službenog lista CG