Odluka o obrazovanju Savjeta za vode
Rješenje o neprihvatanju inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 203b stav 1 Zakonika o krivičnom postupku
Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore
Odluka o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornost i za pružanje određenih platnih usluga
Odluka o regulatornom kapitalu institucija za elektronski novac
Odluka o regulatornom kapitalu platnih institucija
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za četvrti kvartal 2023. godine
Rješenje o izdavanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji „PaySpot ME“
Odluka o ustanovljavanju crvene liste dnevnih leptira Crne Gore
Odluka o ustanovljavanju crvene liste gmizavaca i vodozemaca Crne Gore
Rješenja o postavljenju sudskih vještaka

Izvor: sajt Službenog lista CG