Odluka o Službi Predsjednika Crne Gore
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije
Pravilnik o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za zgrade u kojima se obavlja kancelarijsko poslovanje
Rješenja o postavljenju, imenovanju, razrješenju i određivanju (Ministarstvo unutrašnjih poslova; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Zavod za udžbenike i nastavna sredstva; Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja; Centar za alternativno rješavanje sporova; Uprava policije; Uprava za statistiku; Međunarodni komitet za zakonsku metrologiju; Agencija za civilno vazduhoplovstvo)

Izvor: sajt Službenog lista CG