Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2023/2024. godinu koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi proširenja PK „Potrlica“, opština Pljevlja
Odluka o otvaranju ambasade Crne Gore u Švajcarskoj konfederaciji
Odluka o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje NDTS 10/0,4 kV 1×1000 kVA „FK Grbalj“ sa uklapanjem u 10 kV mrežu i 0,4 kV mrežu KO Sutvara, opština Kotor
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju spiska droga, psihotropnih supstanci i bilja koje se može koristiti za proizvodnju droga
Odluka o izvještavanju o značajnim incidentima povezanim sa pružanjem platnih usluga
Rješenja o prestanku, određivanju, razrješenju, imenovanju i izboru (Uprava za ugljovodonike; Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Ministarstvo vanjskih poslova; Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore; Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama; Društvo sa ograničenom odgovornošću „Project-Consulting“ – Podgorica; „Aerodromi Crne Gore“ AD Podgorica; Agencija za civilno vazduhoplovstvo)

Izvor: sajt Službenog lista CG