Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije protiv određenih lica i subjekata s obzirom na stanje u Islamskoj republici Iranu
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Zimbabve
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije s obzirom na stanje u Republici Nikaragvi
Odluka o kategorizaciji državnih puteva
Odluka o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Berane, Nikšić, Petnjica, Kolašin, Plav, Žabljak, Gusinje, Pljevlja i Mojkovac (sanitarna sječa u 2023. godini)
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Danilovgrad radi otuđenja nepokretnosti
Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost
Pravilnik o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala
Pravilnik o dopuni Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja zdravstvenih usluga

Izvor: sajt Službenog lista CG