Odluka o izboru predsjednika Skupštine Crne Gore 28. saziva
Odluka o utvrđivanju broja potpredsjednika Skupštine Crne Gore 28. saziva
Odluka o izboru dva potpredsjednika Skupštine Crne Gore 28. saziva
Odluka o izboru predsjednice i članova Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore 28. saziva
Odluka o izboru predsjednika i članova 44. Vlade Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa
Uredba o organizaciji i načinu rada Državne uprave
Uredba o Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore
Odluka o određivanju ministarstava koja mogu imati državne sekretare
Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2024. godinu

Izvor: sajt Službenog lista CG