Odluka Ustavnog suda CG, U-I br. 30/20, 41/21, 43/21, 10/22 i 11/22, kojom se: I Ukida odredba člana 17. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 54/03, 39/04, 79/04 i 47/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 66/12, 38/13, 61/13, 60/14, 10/15, 42/16, 55/16, 80/20, 145/21 i 86/22) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke, II Ustavni sud određuje da izvršenje ove odluke obuhvata i regulisanje pravne situacije koja će nastati nakon prestanka važenja neustavne odredbe iz stava I izreke ove odluke, na način da je Vlada Crne Gore dužna da u roku od jednog (1) mjeseca od dana objavljivanja ove odluke Ustavnog suda u „Službenom listu Crne Gore“, Skupštini Crne Gore podnese predlog zakona kojim će pravo na starosnu penziju osiguranika (muškarac, žena) urediti u skladu sa Ustavom, saglasno pravnim stavovima Ustavnog suda izraženim u ovoj odluci i Rješenje kojim se: III Ne prihvataju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 17. stav 2. Zakona, IV Odbacuje zahtjev za obustavu primjene osporenih odredaba Zakona, V Odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporenih odredaba Zakona
Odluka o učešću Centralne banke Crne Gore i banaka u kliringu međunarodnih plaćanja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama Agencije za nadzor osiguranja
Odluka o dopunama Odluke o načinu procjenjivanja aktive društava za osiguranje
Pravilnik o kriterijumima za određivanje visine doprinosa Garantnom fondu
Pravila o utvrđivanju bližih uslova za sticanje zvanja brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera Investicionog fonda i investicionog menadžera Penzionog fonda
Odluka o visini redovne premije za 2024. godinu
Ispravka Odluke o minimalnom novčanom iznosu za osiguranje od profesionalne odgovornosti ili uporedivu garanciju za pokriće odgovornosti za pružanje određenih platnih usluga

Izvor: sajt Službenog lista CG