Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 1/2023, od 4.1.2023. godine.

„Službeni list CG“, br. 1/2023