Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 100/2021, od 22.9.2021. godine.

„Službeni list CG“, br. 100/2021

Izvor: sajt Službenog lista CG