Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 101/2022, od 16.9.2022. godine:

Pravilnik o sadržini izvještaja o procjeni bezbjednosti i ocjeni usklađenosti kozmetičkih proizvoda
Odluka o izgledu i formatu informativnog dokumenta o naknadama za najreprezentativnije usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača
Odluka o izgledu i formatu izvještaja o naknadama za izvršene usluge povezane sa računom za plaćanje potrošača
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zajedničkim projektima i uspostavljanju probnog zajedničkog projekta za sprovođenje Evropskog ATM Master plana
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju rezultata poslovanja, raspoređivanju ostvarene dobiti, pokriću gubitka i mjerama za pokriće gubitka
Rješenja o proglašenju, prestanku mandata, imenovanju, razjrešenju, određivanju vršioca dužnosti (Tužilački savjet, ranija Uprava javnih radova, Savjet za reformu javne uprave, Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo u Ministarstvu pravde, Savjet Agencije za investicije Crne Gore, Direktorata za investicije, javne nabavke, finansije i računovodstvo i nadzor investicija i javnih nabavki u organima državne uprave u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Direktorata za unutrašnju reviziju i nadzor rada organa državne uprave u ranijem Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ministarstvu pravde, Uprave prihoda i carina, Direktorat za plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju „ToMontenegro“, Savjet Agencije za investicije Crne Gore
Rješenja o postavljenju tumača
Ispravke Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije