Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 103/2022, od 21.9.2022. godine:

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
Ispravka Odluke o izmjeni Odluke o II emisiji obveznica Države Crne Gore po osnovu obeštećenja bivših vlasnika
Odluka o izboru jednog člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika
Odluka o izboru sudija Privrednog suda Crne Gore