Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 106/2022, od 26.9.2022. godine:

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o programu i načinu polaganja ispita za poreskog savjetnika
Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike koji se stručno osposobljavaju za diplomatsko-konzularne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova
Pravilnik o utvrđivanju profesionalnih bolesti
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za četvrti kvartal 2022. godine
Rješenja o prestanku mandata (generalne direktorice Direktorata za investiciono razvojne projekte u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalne direktorice Direktorata za obračun, kontrolu i politiku zarada u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalne direktorice Direktorata za lokalnu samoupravu i privredna društva u većinskom vlasništvu države u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalne direktorice Direktorata za isporuku rezultata u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalne direktorice Direktorata za finansijski sistem i finansijske tehnologije u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalnog direktora Direktorata za evropske integracije i međunarodnu saradnju u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalnog direktora Direktorata za centralnu harmonizaciju u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja; generalne direktorice Direktorata za budžetsku inspekciju i suzbijanje nepravilnosti i prevara u ranijem Ministarstvu finansija i socijalnog staranja)

 

Izvor: sajt Službenog lista CG