Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 107/2022, od 29.9.2022. godine:

Odluka o izboru snabdjevača posljednjeg izbora i ranjivih kupaca za snabdijevanje električnom energijom za 2023., 2024. i 2025. godinu
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Bijelo Polje za otuđenje nepokretnosti
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Pljevlja za otuđenje nepokretnosti
Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Ristova Ponta“, Opština Ulcinj
Izmjene Pravila za ocjenjivanje državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava
Odluka o izmjeni Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja

Izvor: sajt Službenog lista CG