Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 109/2022, od 4.10.2022. godine:

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu