Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 11/2022, od 1.2.2022. godine.

„Službeni list CG“, br. 11/2022

Izvor: sajt Službenog lista CG