Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 110/2022, od 5.10.2022. godine:

Ukaz o proglašenju jednog člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika
Odluka o razrješenju i izboru jedne članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru jednog člana Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru jedne članice Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru dva člana Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije Skupštine Crne Gore
Uredba o dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Odluka o obrazovanju Operativnog tima partnerstva za otvorenu upravu
Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja
Uputstvo o bližem načinu izvještavanja o podacima koje finansijska institucija u vezi stanja računa, izvršenih transakcija i ostvarenih prihoda rezidenata druge države dostavlja organu uprave nadležnom za poslove poreza
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posadi vazduhoplova
Odluka o razrješenju i izboru jednog člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Rješenja o postavljenju tumača