Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 111/2022, od 7.10.2022. godine:

Zakon o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu
Uredba o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata
Odluka o dopuni Odluke o obrazovanju i sastavu Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Pravilnik o načinu upisa i vođenju Centralnog registra registrovanih odnosno odobrenih objekata za proizvodnju, preradu i distribuciju hrane za životinje
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 40/20, od 28. jula 2022. godine
Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost