Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 112/2022, od 10.10.2022. godine:

Odluka o obrazovanju Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2022. godina
Odluka o imenovanju Savjeta za reviziju planskih dokumenata
Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Donje Crkvice
Poslovnik o radu Skupštine inženjerske komore Crne Gore
Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost