Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 114/2020 od 30.11.2020. godine

„Službeni list CG“, br. 114/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG