Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 114/2022, od 12.10.2022. godine:

Odluka o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena lokaliteta „Ober“, Opština Bijelo Polje
Odluka o otvaranju konzulata Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika
Odluka o dopuni Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerama za sprječavanje pojave, otkrivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
Pravilnik o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih „Durmitor“ iz Bijelog Polja
Odluka o izmjenama Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije
Odluka o odobravanju Odluke o izmjenama Pravila mjerenja u distributivnom sistemu električne energije