Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 116/2022, od 17.10.2022. godine:

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske Unije 2014/145/ZVBP od 17. marta 2014. godine, 2014/151/ZVBP od 21. marta 2014. godine, 2014/238/ZVBP od 28. aprila 2014. godine, 2014/265/ZVBP od 12. maja 2014. godine, 2014/308/ZVBP od 28. maja 2014. godine, 2014/455/ZVBP od 11. jula 2014. godine, 2014/475/ZVBP od 18. jula 2014. godine, 2014/499/ZVBP od 25. jula 2014. godine, 2014/508/ZVBP od 30. jula 2014. godine, 2014/658/ZVBP od 8. septembra 2014. godine, 2014/801/ZVBP od 17. novembra 2014. godine, 2014/855/ZVBP od 28. novembra 2014. godine, 2015/241/ZVBP od 9. februara 2015. godine, 2015/432/ZVBP od 13. marta 2015. godine i 2015/1524/ZVBP od 14. septembra 2015. godine i 2016/359/ZVBP od 10. marta 2016. godine i 2016/1671/ZVBP od 15. septembra 2016. godine i 2016/1961/ZVBP od 8. novembra 2016. godine i 2017/445/ZVBP od 13. marta 2017. godine i 2017/1386/ZVBP od 25. jula 2017. godine i 2017/1418/ZVBP od 4. avgusta 2017. godine i 2017/1561/ZVBP od 14. septembra 2017. godine, 2017/2163/ZVBP od 20. novembra 2017. godine, 2018/392/ZVBP od 12. marta 2018. godine, 2018/706/ZVBP od 14. maja 2018. godine, 2018/1085/ZVBP od 30. jula 2018. godine, 2018/1237/ZVBP od 12. septembra 2018. godine, 2018/1930/ZVBP od 10. decembra 2018. godine, 2019/95/ZVBP od 21. januara 2019. godine, 2019/415/ZVBP od 14. marta 2019. godine i 2019/416/ZVBP od 14. marta 2019. godine i 2019/1405/ZVBP od 12. septembra 2019. godine i 2020/120/ZVBP od 28. januara 2020. godine i 2020/399/ZVBP od 13. marta 2020. godine, 2020/1269/ZVBP od 1. septembra 2020. godine, 2020/1369/ZVBP od 1. oktobra 2020. godine, 2021/448/ZVBP od 12. marta 2021. godine, 2021/1470/ZVBP od 10. septembra 2021. godine i 2021/1792/ZVBP od 11. oktobra 2021. godine i 2021/2196/ZVBP od 13. decembra 2021. godine i 2022/241/ZVBP od 21. februara 2022. godine i 2022/265/ZVBP od 23. februara 2022. godine, 2022/267/ZVBP od 23. februara 2022. godine, 2022/329/ZVBP od 25. februara 2022. godine, 2022/331/ZVBP od 25. februara 2022. godine i 2022/337/ZVBP od 28. februara 2022. godine i 2022/354/ZVBP od 2. marta 2022. godine i 2022/397/ZVBP od 9. marta 2022. godine i 2022/411/ZVBP od 10. marta 2022. godine i 2022/429/ZVBP od 15. marta 2022. godine i 2022/582/ZVBP od 8. aprila 2022. godine i 2022/660/ZVBP od 21. aprila 2022. godine i 2022/883/ZVBP od 3. juna 2022. godine i 2022/885/ZVBP od 3. juna 2022. godine u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine
Rješenja o određivanju vršitelja/ke dužnosti, imenovanju, prestanku mandata, prestanku vršenja dužnosti v.d, razrješenju(Direktorat za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Direktorat za evropske integracije i EU fondove u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Direktorat za međunarodnu trgovinsku i ekonomsku saradnju u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Direktorat za investicije i razvoj konkurentnosti u turizmu u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Savjet za prava djeteta; Direktorat za biomedicinu i transplantaciju u Ministarstvu zdravlja; Direktorat za investicije u turizmu u ranijem Ministarstvu ekonomskog razvoja; Direktorat za EU integracije, međunarodnu saradnju i klimatske promjene u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Direktorat za NATO i politiku bezbjednosti u Ministarstvu vanjskih poslova; Ministarstvo zdravlja; Uprava za inspekcijske poslove)