Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 117/2022, od 19.10.2022. godine:

Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Komisije za praćenje sprovođenja i izvještavanje o programu razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. i realizaciju akcionog plana za njegovo sprovođenje
Odluka o osnivanju Javne predškolske ustanove “Majka Tereza” u Tuzima
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Glavnom gradu Podgorica za otuđenje nepokretnosti
Odluka o izmjenama Odluke o obrazovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Naredba o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja i širenja štetnog Spodoptera frugiperda organizma (SMITH)
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 67/21 i 14/22, od 28. jula 2022. godine
Ispravka Rješenja o postavljenju tumača
Ispravka Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji