Sadržaj „Službenog lista CG“, br. 118/2022, od 21.10.2022. godine:

Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Pravilnik o bližem sadržaju Plana postupanja u kriznim situacijama za pojedine štetne organizme
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Naredba o vremenu u kojem aerodromi moraju biti otvoreni za vazdušni saobraćaj
Pravilnik o obrascu zahtjeva za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece i vođenju evidencije
Odluka o razrješenju direktora Zavoda za zapošljavanje Crne Gore
Rješenje o izmjeni Rješenja kojim se utvrđuje broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore