Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 120/22 od 31.10.2022. godine:

Odluka o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Glavnom gradu Podgorica radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje saobraćajnice “Ulica 6” u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Nova Varoš 2”
Odluka o dopuni Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u područnim jedinicama Pljevlja, Gusinje, Petnjica, Plav, Berane i Žabljak (sanitarna sječa u 2022. godini)
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama rezidua farmakološki aktivnih supstanci veterinarskih ljekova u proizvodima životinjskog porijekla
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o broju mjesta i službenim sjedištima notara
Rješenje o izdavanju licence Javnoj ustanovi Osnovna škola “Novka Ubović” u Podgorici
Rješenja o dodjeli prava na emitovanje
Odluka o donošenju Statuta Instituta za standardizaciju Crne Gore
Statut Instituta za standardizaciju Crne Gore