Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 121/22 od 02.11.2022. godine:

Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Komisije za izradu Građanskog zakonika
Uputstvo o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 472/21, od 11. jula 2022. godine
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 40/19, od 28. jula 2022. godine
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 49/20, od 28. jula 2022. godine
Odluka Ustavnog suda Crne Gore U-II br. 44/20, od 28. jula 2022. godine
Izmjene i dopune Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG
Rješenja o razrješenjima, prestanku vršenja dužnosti, prestanku mandata, određivanju vršioca/teljke dužnosti, postavljenjima, imenovanjima, ispravci (Kancelarija za komunikaciju s građanima u kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore; Savjet za konkurentnost; Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja; počasni konzul Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika; Uprava za ljudske resurse; Savjet za konkurentnost; Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu; Zavod za socijalnu i dječju zaštitu; Direktorat za poreski i carinski sistem u Ministarstvu finansija; Direktorat za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija; Direktorat državnog trezora u Ministarstvu finansija; Direktorat za ekonomsko finansijski sistem u Ministarstvu finansija; Direktorat za inspekcijske poslove u Ministarstvu kapitalnih investicija; Direktorat za putnu infrastrukturu u Ministarstvu kapitalnih investicija; Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture; Direktorat za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Direktorat za međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja; Savjet za konkurentnost; Odbor za sprovođenje, praćenje, primjenu i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast kulture, Direktorat za pristupanje i pravnu tekovinu EU u Ministarstvu evropskih poslova; Savjet za konkurentnost; Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima; Ministarstvo vanjskih poslova; Vlada Crne Gore; Vijeće za nacionalnu bezbjednost; Biro za operativnu koordinaciju; Ministarstvo odbrane; Vijeće za nacionalnu bezbjednost; Javnoo preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore; Agencija za zaštitu konkurencije)
31. Javni oglas za izbor jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, dva državna tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru i jednog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici