Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 122/22 od 04.11.2022. godine:

Uredba o izmjenama Uredbe o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2022. godinu – Agrobudžet
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih škola za strane jezike “Kosmopolit” iz Podgorice
Odluka o visini redovne premije za 2023. godinu
Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti
Odluka o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu prava na emitovanje radijskih programa
Pravilnik o sadržini i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju
Rješenja o upisu u Imenik notara Notarske komore Crne Gore
Rješenje o imenovanju i razrješenju (nacionalnog koordinatora za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025. godina; Javne ustanove Muzički centar Crne Gore; Savjeta za prava djeteta; Direktorat za projekte i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Direktorat za prirodu u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; VladaCrne Gore; Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije; Direktorat za upravni postupak i izradu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma; Društvo sa ograničenom odgovornošću “Centar za ekotoksikološka ispitivanja” Podgorica; Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore; Ministarstvo odbrane)