Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 123/22 od 09.11.2022. godine:

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za zaštitu kritične infrastrukture
Odluka Ustavnog Crne Gore U-III br. 453/22, od 11. jula 2022. godine
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata na zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u avio helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o bližem načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za dodjelu državne nagrade Oktoih
Odluka o dopuni Poslovnika o radu Državne izborne komisije
Postavljenja i razrješenja:
Odluka o izboru dvoje sudija Apelacionog suda Crne Gore
Odluka o izboru sudije Privrednog suda Crne Gore
Odluka o izboru predsjednika Upravnog suda Crne Gore