Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 124/22 od 11.11.2022. godine:

Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Berane za otuđenje nepokretnosti – razmjenu sa Slobodanom Vešovićem
Odluka o davanju prethodne saglasnosti Opštini Žabljak za otuđenje nepokretnosti
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja
Odluka o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana
Pravilnik o uslovima i bližim kriterijumima za dodjelu nagrada za naučna dostignuća, kao i iznosima nagrada
Plan akontativne raspodjele sredstava Egalizacionog fonda opštinama za 2023. godinu
Naredba o vremenskom periodu i putu odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba pneumatika za zimsku upotrebu
Ispravka Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije
Ispravka Metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije