Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 125/22 od 14.11.2022. godine:

Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnošću u vazdušnom saobraćaju
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za olakšice u vazdušnom saobraćaju
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za bezbjednost civilnog vazduhoplovstva
Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za upravljanje vazdušnim prostorom
Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za korišćenje jedinstvenog informacionog sistema, uslovima portabilnosti i responzivnosti, kao i načinu utvrđivanja ispunjenosti tih uslova
Pravilnik o načinu upravljanja, razvoja i unapređenja jedinstvenog informacionog sistema
Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca zahtjeva za davanje saglasnosti za pružanje usluga elektronske uprave preko informacionog sistema koji organ sam uspostavlja i unapređuje
Pravilnik o uslovima portabilnosti i responzivnosti, načinu upravljanja, razvoja i unapređenja informacionog sistema koji organ, odnosno drugi subjekat sam uspostavlja
Rješenja o prestanku, imenovanju, određivanju i razrješenju (Direktorat za zaštitu prirode u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Direktorat za planiranje prostora i informacione sisteme u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma; Javna ustanova Dom starih „Grabovac“ Risan; Javna ustanova Dom starih „Grabovac“ Risan; Ministarstvo odbrane; Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove; Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Uprave za kapitalne projekte; Uprave prihoda i carina)
Rješenja o postavljenju sudskih tumača