Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 13/2023 od 3.2.2023. godine

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnim zahtjevima higijene za proizvode životinjskog porijekla
Odluka o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2019/1894/ZVBP od 11. novembra 2019. godine, 2020/275/ZVBP od 27. februara 2020. godine, 2020/1657/ZVBP od 6. novembra 2020. godine, 2021/1966/ZVBP od 11. novembra 2021. godine i 2022/2186/ZVBP od 8. novembra 2022. godine s obzirom na neovlašćene aktivnosti bušenja koje Turska sprovodi u istočnom Sredozemlju
Odluka o Planu privatizacije za 2023. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o obračunskoj vrijednosti koeficijenta za zaposlene u javnom sektoru za fiskalnu 2023. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru
Odluka o obrazovanju Komisije za izradu i implementaciju Komunikacionih smjernica za 2023. godinu
Naredba o načinu uplate javnih prihoda
Naredba o zabrani upotrebe olovne sačme u močvarnim područjima
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Macavare
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkim podacima i informacijama koje kreditne institucije dostavljaju Centralnoj banci Crne Gore
Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i MFCN sisteme
Rješenja o imenovanju i razrješenju (Odbor direktora Društva sa ograničenom odgovornošću „Skijališta Crne Gore“)