Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 130/2020, od 31.12.2020. godine.

„Službeni list CG“, br. 130/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG