Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 132/22 od 05.12.2022. godine

Zakon o elektronskom dokumentu
Zaključak o neprihvatanju Izvještaja o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2021. 3. Pravilnik o načinu uništavanja droga i vođenja evidencije o oduzetim i uništenim drogama
Rješenje o dopuni licence Fakultetu pravnih nauka, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o dopuni licence za Humanističke studije, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o izdavanju licence Javnoj Predškolskoj ustanovi „Vukosava Ivanović – Mašanović“, Bar
Rješenje o dopuni licence Fakultetu primijenjene nauke, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o dopuni licence Fakultetu umjetnosti, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o dopuni licence Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o dopuni licence Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za mediteranske poslovne studije iz Tivta
Rješenje o dopuni licence Fakultetu za sportski menadžment, Univerzitet Donja Gorica
Rješenje o dopuni licence Fakultetu za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju, Univerzitet Donja Gorica
Odluka o izboru jedne članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru predsjednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore
Odluka o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o razrješenju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička veterinarska laboratorija
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Specijalistička vetrinarska laboratorija
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o imenovanju članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Rješenje o postavljenju pomoćnika direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o postavljenju pomoćnice direktora Uprave prihoda i carina
Rješenje o prestanku mandata članice Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o imenovanju člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Rješenje o prestanku mandata člana Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za normativne poslove i razvoj policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za evropske poslove, međunarodnu saradnju i programe podrške u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o imenovanju članice Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Rješenje o imenovanju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
Rješenje o razrješenju člana Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o razrješenju člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte
Rješenje o imenovanju direktora Javne ustanove Centar za profesionalnu rehabilitaciju
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance u Ministarstvu unutrašnjih poslova
Rješenje o imenovanju članice Nadzornog odbora Javne ustanove Službeni list Crne Gore
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju
Rješenje o postavljenju pomoćnice generalnog sekretara Vlade Crne Gore
Rješenje o određivanju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima
Rješenje o imenovanju četiri člana Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte