Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 134/22 od 7.12.2022. godine

Pravilnik o bližem načinu upisa i vođenja Registra stečajnih masa
Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru
Uredba o izmjenama Uredbe o zabranjenim odnosno dozvoljenim načinima upotrebe, proizvodnje i stavljanja na tržište hemikalija koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu