Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 136/22 od 9.12.2022. godine

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala povrća
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala žita
Pravila o izmjenama Pravila o bližem sadržaju, rokovima i načinu sačinjavanja i dostavljanja izvještaja investicionih društava i njihovih filijala
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o proizvodnji i stavljanju u promet sjemenskog materijala repe
Ispravke propisa:
Ispravka Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Pljevlja

Izvor: sajt “Službenog lista CG“