Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 137/22 od 12.12.2022. godine

Odluka o izmjeni Odluke o specijalnom dodatku
Odluka o Energetskom bilansu Crne Gore za 2023. godinu
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji i načinu obračuna visine godišnje naknade za korišćenje radio-frekvencija
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nomenklaturi poštanskih usluga
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju proizvoda i usluga koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV
Pravilnik o usklađivanju iznosa najviše godišnje osnovice za plaćanje doprinosa za 2022. godinu
Rješenje o određivanju, prestanku, razrješenju, postavljenju (Uprave za statistiku; Direktorat za centralnu harmonizaciju i razvoj unutrašnjih kontrola u Ministarstvu finansija; Ministarstvu finansija; Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja; Ministarstvo evropskih poslova; Uprava za inspekcijske poslove; Direktorata za inovacije, otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u Ministarstvu javne uprave

Izvor: sajt “Službenog lista CG“