Sadržaj „Službenog lista Crne Gore“, br. 138/22 od 14.12.2022. godine

Odluka Skupštine Crne Gore broj 00-34/22-1/16 od 12. decembar 2022. godine
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog Plana “Spomen park Kruševac – Zone A i E” u Glavnom gradu Podgorica
Odluka o utvrđivanju godišnjeg broja dozvola za privremeni boravak i rad stranaca za 2023. godinu
Pravilnik o bližim uslovima u pogledu prostora, kadra i opreme koje moraju da ispunjavaju ovlašćene zdravstvene ustanove za obavljanje postupaka medicinski potpomognute oplodnje
Pravilnik o bližim uslovima, postupku i sadržim medicinske dokumentacije za ostvarivanje prava na liječenje neplodnosti primjenom postupaka medicinski potpomognute oplodnje žene koja ne živi u bračnoj, odnosno vanbračnoj zajednici
Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za stečajnog upravnika
Pravilnik o obrascu licence za rad stečajnog upravnika/stečajne upravnice
Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjava auto škola u pogledu prostora, nastavnih sredstava, vozila i kadra i minimalnim uslovima koje treba da ispunjava vozilo za obuku kandidata za vozača
Rješenje o određivanju početka vršenja poslova notara
Rješenje o brisanju notarke iz Imenika notara Notarske komore Crne Gore

Izvor: sajt Službenog lista CG