Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 139/22 od 16.12.2022. godine

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugim primanjima za vrijeme rada u diplomatsko-konzularnom predstavništvu
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki
Izmjene i dopune Statuta NVO Organizacije za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica
Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu rezervoara za ovjeravanje
Pravilnik o tehničkim i metrološkim uslovima, stručnom kadru i postupku ovlašćivanja lica za pripremu etilometara za ovjeravanje
Pravilnik o uslovima za Uvoz daždevnjaka
Naredba o zabrani uvoza i uzgoja sjemena konoplje (Cannabis sativa L.) SORTE FINOLA
Pravilnik o naknadama i taksama koje naplaćuje Agencija Evropske unije za sigurnost vazduhoplovstva
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Trešnjevo II
Rješenje o potvrđivanju baze podataka katastra nepokretnosti za KO Masnica
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima

Izvor: sajt Službenog lista CG