Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 140/22 od 16.12.2022. godine

Zakon o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Predsjedniku Crne Gore
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o putevima
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Izvor: sajt Službenog lista CG