Sadržaj “Službenog lista CG“br. 144 od 26.12.2022. godine

Pravilnik o obrascu i sadržini pisane saglasnosti i opozivu saglasnosti za primjenu homologne odnosno heterologne oplodnje
Odluke o preuzimanju standarda odbrane
Odluka o izmjeni Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija
Odluka o izmjeni Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje kreditne institucije odobravaju fizičkim licima
Odluka o stopi kontracikličnog bafera kapitala za prvi kvartal 2023. godine
Rješenja o prestanku mandata, razrješenju, prestanku vršenja dužnosti, imenovanju, određivanju vršioca dužnosti (Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Ministarstvo kulture i medija; Javna ustanova Centar savremene umjetnosti Crne Gore; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Direktorat za normativnu djelatnost i harmonizaciju propisa u Ministarstvu zdravlja; Savjet Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore; Savjet Javne ustanove Centar savremene umjetnosti Crne Gore; Javna ustanova Pomorski muzej Crne Gore; Savjet Javne ustanove Prirodnjački muzej Crne Gore; Javna ustanova Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore; Savjet Javne ustanove Biblioteka za slijepe Crne Gore; Direktorat za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u Ministarstvu javne uprave; Uprava za željeznice; Ministarstvo finansija
Javni poziv za izbor četvoro sudija Ustavnog suda Crne Gore
Ispravka Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-III br. 472/21, od 11. jula 2022. godine

Izvor: sajt Službenog lista CG