Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 146/2022 od 28.12.2022 godine:

Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bar
Odluke o određivanju rukovodioca izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana (opština Bar i „Veliki pijesak“ opština Bar)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Veliki pijesak”, Opština Bar
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o metodama za ispitivanje različitosti, uniformnosti i stabilnosti nove biljne sorte
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja zdravstvenih usluga
Pravilnik o bližem načinu obavljanja poslova posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju i pružanja intelektualnih i tehničkih usluga
Pravilnik o intelektualnim i tehničkim uslugama koje se mogu obavljati pored poslova posredovanja odnosno zastupanja u osiguranju
Rješenje o davanju saglasnosti na Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za 2023. godinu
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i načinu dostavljanja podataka poštanskih operatora
Rješenje o dodjeli prava na emitovanje
Rješenjem o ispravci Rješenja Savjeta Agencije za elektronske medije broj 01-2145 od 23.12.2022. godine