Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 148/2022 od 29.12.2022 godine:

Uredba o Carinskoj tarifi za 2023. godinu