Sadržaj “Službenog lista CG“, br. 151/2022 od 30.12.2022 godine:

Odluke o izboru izboru, razrješenju i imenovanju ( Ustavni odbor Skupštine Crne Gore; Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore; Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore; Odbor za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore; Administrativni odbor Skupštine Crne Gore; Komisija za vrednovanje projekata dostavljenih na javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta i Komisija za tržište kapitala)
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i Javnom preduzeću za nacionalne parkove Crne Gore
Uredba o izmjeni Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade policijskih službenika
Uredba o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma jedinicama lokalne samouprave
Odluka o izmjeni Odluke o izradi Prostornog plana Crne Gore
Odluka o izmjenama Odluke o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja
Odluka o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima
Odluka o obrazovanju Komisije za sprovođenje javne aukcije za dodjelu emisionih kredita
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Rješenje o izmjeni Rješenja o izdavanju licence Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Škola za strane jezike „Kosmopolit“ iz Podgorice
Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Granskog kolektivnog ugovora za oblast prosvjete
Uputstvo o dopuni Uputstva o načinu rukovanja i dostavljanja izbornog materijala
Uputstvo o izmjeni Uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika
Uputstvo o izmjeni Uputstva o postupku davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika-poslanika
Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji za izbor Predsjednika Crne Gore
Uputstvo o izmjeni Uputstva o načinu utvrđivanja kandidature za izbor Predsjednika Crne Gore, sadržaju i načinu isticanja liste kandidata
Uputstvo o izmjeni i dopuni Uputstva o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore
Pravila o izmjeni Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja