Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 19/2023 od 20.2.2023. godine

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Listi supstanci koje se ne upisuju u registar hemikalija i ne podliježu stručnoj procjeni
Pravilnik o danima vidova Vojske Crne Gore
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prevođenja profesionalnog vojnog lica i proizvođenja lica u službi u Vojsci Crne Gore
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju lica u službi u Vojsci Crne Gore
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinu pripreme, obuke i opremanja jedinica, odnosno pripadnika Vojske Crne Gore za upotrebu u međunarodnim snagama
Rješenje o upisu promjene u Registru političkih partija
Pravilnik o dopuni Pravilnika o sastavu i načinu rada komisija za profesionalnu rehabilitaciju
Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore, Nikšić, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti
Pravilnik o bližem sadržaju i načinu pružanja informacija koje pruža društvo za osiguranje
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o visini članarine u Inženjerskoj komori Crne Gore
Odluka o izmjenama Statuta Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D.
Rješenja o razrješenju, određivanju, imenovanju, postavljenju i prestanku (Savjet za prava djeteta; Uprava za kapitalne projekte; Nacionalni savjet za borbu protiv korupcije; Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja; Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje; Zavod za školstvo)