Klikom na link u nastavku, možete preuzeti propise objavljene u “Službenom listu CG“, br. 25/2020 od 27.3.2020. godine

„Službeni list CG“, br. 25/2020

Izvor: sajt Službenog lista CG