Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 25/2023 od 6.3.2023. godine

Uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa
Uredba o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2023. godinu – Agrobudžet
Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj
Pravilnik o sistemu upravljanja u društvima za osiguranje

Izvor: sajt Službenog lista CG