Sadržaj “Službenog lista Crne Gore”, br. 28/2023 od 10.3.2023. godine

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nepokretnosti
Odluka o davanju prethodne saglasnosti opštini Herceg Novi za otuđenje nepokretnosti
Odluka o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja
Naredba o izmjeni Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa
Pravilnik o obrascima putnog lista za stranca i posebne putne isprave za stranca
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sprovođenju postupka po zahtjevu za utvrđivanje da je podnosilac zahtjeva lice bez državljanstva
Pravilnik o bližem načinu upisa i vođenja registra stečajnih masa
Rješenja o izdavanju licence (Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za pomorstvo i turizam Bar i Privatnoj ustanovi organizatoru obrazovanja odraslih Fakultet za mediteranske poslovne studije Tivat)
Rješenje o ukidanju dozvole za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
Akt o proglašenju člana Tužilačkog savjeta iz reda državnih tužilaca (broj: 00-32-2/23-49/1)
Rješenja o imenovanju, razrješenju, postavljenju, prestanku i određivanju (Fond za obeštećenje; Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore; Direktorat za kulturnu baštinu; Direktorat za putnu infrastrukturu; Institut za standardizaciju; Javna ustanova Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva; Uprava za ljudske resurse; Direktorat za plaćanja; Generalni Direktorat za međunarodno pravne poslove; Generalni direktorat za ekonomsku i kulturnu diplomatiju; Generalni direktorat za Evropsku uniju; Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore; Uprava za inspekcijske poslove; Direktorat za inspekcijske poslove)

Izvor: sajt Službenog lista CG